Statens helsetilsyn har konkludert om Oserødmyra-dødsfallet. Nå skal politiet vurdere straffespørsmålet

Statens Helsetilsyn har konkludert i saken om dødsfallet ved Oserødmyra bofellesskap. Nå skal politiet vurdere om det skal tas ut påtale eller ikke.