(Tønsbergs Blad)

– Vi kan ikke legge lokk på vold og trusler i skolen, dette må frem i lyset, mener Svendsrud, som også er fylkesleder i Vestfold og Telemark Fremskrittsparti.

Svendsrud forteller at han ble sjokkert over å lese at så mange som 26 prosent av de ansatte i norsk skole oppgir at de er blitt utsatt for vold og trusler i løpet av det siste året.

– Da må vi finne ut om det gjelder ansatte ved Greveskogen, Færder og alle de andre videregående skolene i Vestfold og Telemark også, er beskjeden fra Frp-politikeren.

Utrygg hverdag

– Det er et faktum at mange ansatte i Skole-Norge opplever en utrygg arbeidshverdag. Slik skal det ikke være ved våre videregående skoler. Vi som fylkespolitikere har et ansvar i å sikre et godt arbeidsmiljø for alle våre ansatte. Men for å sette inn riktige tiltak, må vi vite hvordan det står til, mener Svendsrud.

Foran fylkestingets møte 13. juni har han derfor oversendt fylkesordfører Terje Riis-Johansen en interpellasjon som fylkesordføreren er pliktig til å svare på i møtet. Svendsrud har en lang rekke spørsmål om hva fylkeskommunen gjør for å motvirke vold og trusler i skolen:

* Hvor mange rapporterte avviksmeldinger/hendelser med vold eller trusler mot lærere og/eller elever var det i 2022 på skoler i Vestfold og Telemark?

* Hvilke konsekvenser mener fylkesordføreren det skal få for en elev som utøver vold mot en lærer?

* Vil fylkesordføreren ta initiativ til en gjennomgang av skolenes ordensreglement, og iverksette tiltak som gir lærerne økt trygghet?

* Lærere i Oslo-skolen skal kurses i å håndtere vold og trusler på jobb. Gjøres dette for de ansatte på skolene i Vestfold og Telemark?

* fylkeskommunen har ansvaret for rett til videregående opplæring. Da må vi som fylkespolitikere også ta ansvar for at skolene er trygge for både lærere og elever. Kan fylkesordføreren redegjøre for:

a) Om fylkeskommunen har en handlingsplan for håndtering av vold i skolen?

b) Om fylkeskommunen kan tilby skolene ekstraressurser i spesielt krevende situasjoner?

c) Om fylkeskommunen kan tilrettelegge for et kompetansemiljø som kan gi elever med store atferdsvansker den hjelpen de trenger?

d) Om fylkeskommunen har en plan for å ivareta ansatte som utsettes for vold og trakassering? spør Bjørn-Kristian Svendsrud.