Koronaviruset og bading i saltvann: Eksperten er ikke i tvil om risikoen

Overlever koronaviruset i saltvann? Og hvilke forholdsregler bør du ta på stranda?