(Laagendalsposten)

Etter koronaen har iveren etter å eie en egen hytte vært til å ta og føle på. Meglerne har fortalt om et marked som har slått alle redkorder og fritidseiendommene har gått som varmt hvetebrød. Nå bekrefter ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) nettopp dette.

Bare i Kongsberg og Numedal har man fra tredje kvartal i 2019 til 2020 fått en økning i antall omsetninger på 62 prosent, fra 53 solgte i fjor til 86 solgte i år.

123 millioner mer enn i fjor

Der det i fjor ble omsatt fritidseiendommer i Kongsberg og Numedal for 87,8 millioner kroner har det i den samme perioden i år blitt solgt fritidseiendommer for 211,1 millioner kroner i juli, august og september.

Den største økningen i antall omsatte fritidseiendommer finner vi i Flesberg, hvor man har omsatt 15 flere eiendommer enn i samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen pr. omsetning lå på 3,1 millioner kroner.

Det er også økning i Kongsberg og Nore og Uvdal, mens det i Rollag faktisk har blitt omsatt en fritidseiendom mindre enn i fjorårets kvartal.

Opp 52 prosent

I Modum, Krødsherad og Sigdal har det blitt omsatt 76 fritidseiendommer i tredje kvartal i år. Opp 26 eiendommer - en økning på 52 prosent.

I kroner og øre har det blitt omsatt for 199,5 millioner kroner i årets tredje kvartal mot 157 millioner i fjorårets tredje kvartal.

I dette området er det økning i antall omsatte fritidseiendommer i alle kommunene, men den største økningen finner vi i den den allerede største hyttekommunen - Sigdal:

I tredje kvartal i 2019 ble det omsatt 12 flere fritidseiendommer enn i samme periode i fjor i kommunen i Kunstnerdalen. Gjennomsnittsprisen pr. omsetning i Sigdal lå på 2,6 millioner kroner i denne perioden.

Gjennomsnittsprisen

I Krødsherad har gjennomsnittsprisen på fritidseiendommene gått ned fra hele 5,3 millioner til 3,3 millioner kroner fra tredje kvartal i fjor til samme kvartal i år. Dette skyldes i stor grad at det har vært andre typer prosjekter som har blitt solgt i år.

SSB understreker at tallene ikke er å regne som en ren prisstatistikk, da det er store prisforskjeller på både størrelser, standard og beliggenhet på fritidseiendommene som har blitt omsatt. Blant annet skriver SSB at det de siste årene har blitt bygget mange nye fritidseiendommer med svært høy standard.

– Derfor har økningen i gjennomsnittlig kjøpesum for fritidseiendommer vært større enn prisøkningen for én enkelt fritidseiendom i samme periode, skriver SSB i sitt tallgrunnlag.

Fritidseiendommer til over en halv milliard

Ser vi totalt på tallene fra områdene Kongsberg, Numedal, Modum, Krødsherad, Sigdal, Lier, Drammen og Asker skyter tallene virkelig i været. I juli, august og september ble det tinglyst omsetning av fritidsboliger for over en halv milliard kroner - nærmere bestemt 511,2 millioner kroner.

Totalt ble det omsatt 215 fritidseiendommer i disse kommunene. Bortsett fra Sigdals 45 eiendommer i fjellheimen, er det Asker som kan vise til de fleste omsetningene. 38 fritidseiendommer har blitt omsatt i Asker i tredje kvartal - gjennomsnittsprisen pr. omsetning lå på 3,1 millioner kroner.

5.500 fritidseiendommer i Norge ble solgt på tre måneder

På landsbasis ble det omsatt 5.500 fritidseiendommer i tredje kvartal. En økning på 48 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Snittprisen lå på 2,1 millioner kroner. En økning på 11 prosent fra fjorårets priser.

– Mange av dem som har ønsket seg hytte i Norge, har nå forskuttert hyttekjøpet. Samtidig har en del av dem som ønsket seg fritidsbolig i utlandet, begynt å se seg om etter noe her hjemme i stedet, sier segmentsjef for hytter i DNB Eiendom, Tone Cecilie Krange til NTB.