Kommuner mener hytteforbudet er for strengt, men Færder er av en annen oppfatning

Av

Flere kommuner mener hytteforbudet er for rigid og ønsker åpning for hyttebesøk innen samme legevaktområde.