Kommunen varslet avslag på søknaden – satte i gang arbeidene i strandsonen likevel

Det ble gjort store terrenginngrep og utfylling av terreng i 100-metersbeltet i Ulvåsveien på Nøtterøy. Kommunen mener det ble foretatt sprengning av fast fjell.