(Vestviken 24)

– Her er det mye politisk handlingsrom og muligheter for skjønnsmessige vurderinger. Dette er en sak som er veldig egnet for politisk vurdering, mer enn i mange andre saker, sier Åge Hammervik, rådgiver på arealplan og saksbehandler for Nedre Langgate 19.

Kommunedirektøren innstiller på å vedta detaljreguleringen av Nedre Langgate 19 til andregangsbehandlingen i Utvalg for plan og bygg fredag 24. september. Han har dermed endret innstilling siden førstegangsbehandling 18. juni, da han ikke anbefalte å sende planen videre. Da ville politikerne imidlertid det annerledes og vedtok planen mot to stemmer.

Saken har siden ligget ute til offentlig høring, og det kom inn mange negative innspill fra privatpersoner, og noen fra andre instanser.

LES OGSÅ (+): Nedre Langgate-utbyggingen setter sinnene i kok: – Det er mange innspill, flere enn i de fleste saker

Legge til rette for næring

Administrasjonen begrunner sin positive innstilling med den politiske vurderingen som ble gjort i forrige runde. Den gikk først og fremst på at det er viktig og riktig å legge til rette for næring og arbeidsplasser i sentrum.

– Vi har hatt en aktiv tverrpolitisk møtevirksomhet forut for dette møtet og denne avgjørelsen, hvor vi har sett på mulighetene til å få til noe først og fremst med hensyn til Scanships behov for utvidede lokaler. Derfor sender vi nå dette signalet, sa utvalgsleder Per Martin Aamodt (Ap) til Tønsbergs Blad etter møtet i juni.

LES OGSÅ (+): Utbygger Jonstang vil ikke endre høyden på bygget: – Det vil gi et dårligere sluttresultat for byen

Innspillene endrer ingenting

Administrasjonen mener at ingen av innspillene som har kommet endrer på det som ble konklusjonen av forrige utvalgsmøte.

Innspillene går i hovedsak på to temaer:
• Forholdet til naboer, med tanke på høyde, nærhet, tap av sol og utsikt og økt innsyn.
• Kulturminnehensyn i sentrum.

Mange hensyn

Administrasjonen understreker imidlertid at dersom Utvalget ønsker å avvise planen av hensyn til naboer eller kulturminner, har det «et trygt faktisk og rettslig grunnlag» for å gjøre dette. Det er på en slik bakgrunn Hammervik sier at saken er svært politisk.

– Her er det mange hensyn som skal veies opp mot hverandre: byutvikling, næring, naboer, kulturminner og estetikk. Den nærmeste rammen vi har, er byplanen. Men den gir ingen eksakte svar. Det er føringer for en viss nedtrapping mot kanalen. Når det gjelder tilpasning til annen bebyggelse, finnes det mange høye bygninger ellers i sentrum, men også mye småskala bygninger fra før 1940, sier han.

Dersom saken går igjennom i Utvalget, vil den få en endelig avgjørelse i kommunestyret.