(Tønsbergs Blad)

– Dropp eksamen og la lærerne få vite at de skal prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakterer fram til skoleslutt. Vi ber derfor om at den endelige beslutningen om avlysning av eksamener, både skriftlig og muntlig, må tas i løpet av februar måned, sier forbundssekretær Chris Gøran Holstad i Skolenes landsforbund i en pressemelding.

Regjeringen har bedt Utdanningsdirektoratet (Udir) om råd knyttet til eksamensgjennomføring, og de skal levere sin analyse 31. januar.

De siste to årene, hvor eksamener er blitt avlyst, har lærere opparbeidet seg god rutine og kompetanse for å kvalitetssikre en god standpunktkarakter for elevene, påpeker forbundssekretæren.

– Denne erfaringen må vi også i år gjøre nytte av og sørge for at lærere – og elever – får tid til å sette søkelys på undervisning og fag fremfor å bruke opp verdifull opplæringstid på å øve til eksamen. Å avvikle sentralt gitte eksamener vil ramme elevene urettferdig fordi forholdene i landet har vært og fortsatt er så ulike, sier Holstad.