Se bare her:

Gebyret for vann øker fra 3.469 til 5.500 kroner.

Gebyret for avløp øker fra 8.031 til 10.610 kroner.

Gebyret for renovasjon øker fra 2.810 til 3.615 kroner.

Gebyret for feiing øker fra 530 til 570 kroner.

Summerer vi betyr det at den samlede gebyrprisen for en standardbolig med areal på over 70 kvadratmeter øker fra 14.840 til 20.295 kroner. Det betyr en økning på nesten 5.500 kroner.

Grunnene

Og hvorfor blir det så dyrt?

Den korte forklaringen er:

- Økte rentekostnader.

- Redusert bruk av fond.

- Økte kostnader på kjøp fra andre.

- Generell prisstigning.

Nå gjør de et kjempehopp

Færder kommune understreker at gebyrene deres har vært forholdsvis stabile over tid.

- Fra 2018 til 2022 har kommunen hatt en økning i kommunale gebyrer på 932 kroner eller 7 % samlet over 4 år (1,75 % pr. år). Dette skyldes i stor grad lave renter de siste årene.

Nå blir det imidlertid annerledes.

- Vi lever i en usikker tid med høy prisstigning på både strøm, renter, drivstoff, varer og tjenester. Dette påvirker de kommunale gebyrene i stor grad. Økningen i 2023 er beregnet til 36,8 % for en standardbolig, noe som er uvanlig mye, skriver kommunen.

Det understrekes at gebyrene drives inn etter selvkostprinsippet. Det betyr at inntektene fra kommunale gebyrer kun kan benyttes til å finansiere disse tjenestene og kan ikke benyttes på andre områder.

Gebyrene beregnes på nytt hvert år og vedtas av kommunestyret sammen med kommunens budsjett i desember, dermed er de ikke endelig vedtatt ennå.

På hjemmesidene til kommunen finner du mer detaljert forklaring på grunnen til de store gebyrøkningene.