Klager på støy fra nabotomta: – Bjeffinga går ut over livskvalitet og psykisk helse

Nå oppfordrer kommuneoverlegen og miljørettet helsevern til at partene går i dialog.