Kjøpte Tjøme-hyttene for 19,5 millioner - solgte de for 25 millioner

Kjøpte to hytter som lå på samme eiendom, skilte ut og solgte igjen.