Kjøpte eiendom på 93 dekar for 23 millioner – slipper boplikt

Den nye eieren av Bustangen 24 fikk det som han ville. Det er ikke alle glade for.