Kjenner du disse symptomene, ber kommuneoverlege Elin at du tester deg

Hvis du er syk, hold deg hjemme. Har du symptomer på covid-19 bør du teste deg.