Da er du i så fall ikke alene. Politikerne får gjerne spørsmål om mye forskjellig, og i hovedutvalg for kommunalteknikk kan politikerne stille spørsmål til administrasjonen i hvert møte. Noen ganger får de svar samme dag, mens andre ganger kommer svaret skriftlig.

Hovedutvalgsleder Karen Lie (Ap) hadde fått to slike spørsmål, og det ene gjaldt søppelkasser.

- Det kommer spørsmål om hvorfor det ikke er søppelkasser i noen friområder som anses som mye brukt. Hva er kriteriet for at et friområde får søppelkasser, spurte hun.

- Ikke kapasitet

Kommunen opplyser om at det er satt ut søppelkasser på de sikrede friluftsområdene i Færder kommune.

- Det er dessverre ikke kapasitet til å ha renovasjon på alle friområder i Færder, er begrunnelsen for at det mangler flere steder.

Kommunen lovet imidlertid å legge ut informasjon om søppel på egen hjemmeside og i sosiale medier.

- Ikke midler

Lies andre spørsmål gjaldt skilting til friområder.

- Er det planer om mer skilting til friområdene våre i år, lød spørsmålet.

Et eksempel Lie hadde fått rapport om, var at det ikke er skiltet til det nye friområdet ved Randineborg.

- Det er skiltet på Østre Bolæren og Verdens Ende i år. For øvrig er det ikke satt av midler til skilting på årets budsjett, lød svaret fra kommunen.