Kan du historien om tjømlingene som reiste til den nye verdenen?

Av

I løpet av hundre år, mellom 1825 og 1925, utvandret rundt 900.000 nordmenn til Amerika. Det startet beskjedent i 1825 da 52 mennesker la ut på en farefull ferd fra Stavanger med sluppen «Restauration».