Gå til sidens hovedinnhold

Kan dette kalles en akseptabel tilpasning?

Artikkelen er over 1 år gammel

Når man ser hva som blir godkjent av de faglige portvaktene i avdelingen for byggesaker på Nøtterøy, nå i Færder kommune, skjønner man at noe ikke er på stell i saksbehandlingen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Tønsbergs Blad)

Her innstilles det til politisk positive vedtak i byggesaker, som åpenbart er i strid med de juridisk bindende krav vi finner i lovverk og kommuneplaner. Noe så enkelt som å belyse og vurdere om et tiltak er tilpasset den eksisterende bebyggelse, blir enten begrunnet med faglig svada, eller forbigått uten kommentar. Og politikerne går i knestilling av velvilje og samtykke.

Det finnes mange eksempler på slik slett saksbehandling og politisk uforstand, men vi trenger bare å velge ett for å anskueliggjøre den faglige og politiske inkompetansen. Eksemplet ligger på Foynland, i Haugåkerveien, der en ny og fremmedartet enebolig er plantet ned i en tradisjonsbundet bebyggelse av nokså enhetlig karakter. Eneboligen er ennå ikke ferdigbygget, men vi ser tydelig hvordan den skiller seg radikalt fra de omkringliggende boligene. Her er det ingen ting som tyder på at saksbehandlerne har vurdert bygget i forhold til de krav om tilpasning vi finner spesifisert i Plan- og bygningsloven og kommuneplanens arealdel.

Hvis vi nå betrakter nybygget i forhold til bebyggelsen omkring (se bildet), så ser vi umiddelbart at kasseformen med flatt tak ikke passer inn. Bruken av svartmalte yttervegger tyder heller ikke på tilpasning, snarer tvert imot. Etasjeinndelingen og vindustypene er også fremmedelementer. Vi trenger ikke å gå inn på detaljplanet for å se at kassebygget ikke hører hjemme i dette boligmiljøet. Her finnes ikke fnugg av tilpasning, allikevel blir det vurdert og godtatt av saksbehandlerne, og godkjent av politikerne.

Denne bygningstypen vil selvsagt kunne bli godkjent andre steder, i en mer passende bebyggelse, men ikke i Haugåkerveien. Her er det ikke bare stilbrudd, men vedtak i strid med det kommunale planverk. At dette er blitt godkjent betyr at saksbehandlere og politikere ikke har gjort jobben sin. Hva mener leserne? Noe sier meg at håndteringen av byggesaker i Tjøme kommune ikke har vært et isolert tilfelle. Etter det jeg har registrert er det like mye snusk i byggesaker på Nøtterøy.  

Kommentarer til denne saken