(Tønsbergs Blad)

– Jeg er i dag gjort kjent med at produsenten av norske pass og ID-kort har fått redusert produksjonskapasitet og kan få problemer med å levere tilstrekkelig med pass til nordmenn og borgere av flere europeiske land. Regjeringen ser alvorlig på situasjonen, og jeg har innkalt Thales til et hastemøte for å få klarhet i hvordan de har tenkt å håndtere dette, sier Mehl i en pressemelding.

Selskapet Thales leverer pass til Norge og en rekke andre land. Politidirektoratet (POD) har fått informasjon fra selskapet om at det er økt feilrate ved produksjonen av pass i tillegg til at det er råvaremangel til passbøker som resulterer i redusert kapasitet hos produsenten. Dette gjelder i Norge og i flere europeiske land.

Ifølge departementet kan ikke Thales i dag ikke gi et uttømmende svar på hva som er galt, og hva som kan gjøres for å løse utfordringene. Selskapet er i dialog med POD om hvordan denne utfordringen skal håndteres fremover.

– Regjeringen mener det er uakseptabelt om mange nordmenn blir stående uten mulighet til å legitimere seg med pass eller ID-kort over lang tid og forventer at Thales iverksetter tiltak så raskt som overhodet mulig, sier Mehl.

LES OGSÅ: Nå snør det flere steder i Tønsberg: – Kjøligere enn det som er vanlig

Mange må fornye

Hun understreker at reiselysten er stor, og at mange nordmenn må fornye passet sitt etter to år med koronapandemi.

– I begynnelsen av mars ga jeg Politidirektoratet beskjed om å iverksette tiltak for å raskt få ned ventetiden for å få seg pass. Blant annet har passkontorene utvidet åpningstidene utover kvelden og i helgene. Det har nå blitt enklere for folk å få seg passtime, sier Mehl.

Hun legger til at hun samtidig ga POD i oppdrag å på sikt vurdere gjenåpning av flere passkontorer som ble lagt ned under forrige regjering, for å sikre kortere reisevei og bedre tilgjengelighet for folk i hele landet.

– Regjeringen forventer at Thales finner en løsning på problemene så raskt som overhodet mulig, og POD ser på beredskapsløsninger hvis dette skulle påvirke leveringstiden over lengre tid.

LES OGSÅ: Kommunen hemmeligholder om eieren betalte kommunale avgifter for de ulovlige brannleilighetene

Stort etterslep

Hos POD ser man svært alvorlig på det store etterslepet og problemene med å få laget pass til alle som har behov for det. Etterslepet er stort, fastslår avdelingsdirektør Bjørn Vandvik.

– Situasjonen er alvorlig, og vi har jobbet med å øke kapasiteten på passkontorene i politidistriktene for å møte bølgen av søkere. Men nå må vi se hvilket handlingsrom vi har, og hvilke tiltak som er mulig å iverksette. Jeg har full sympati med de som nå kanskje må vente lenger på å få passet eller ID-kortet sitt, sier Vandvik i en pressemelding.

Han forteller at det særlig etter at Russland gikk til krig mot Ukraina 24. februar har blitt en ekstra etterspørsel av pass i mange land. Men for Thales er det også store problemer med å levere nok nasjonale ID-kort.

– Dette er ny informasjon for politiet, og per nå er det ikke mulig å si noe konkret om når situasjonen vil bedre seg. Politiet jobber for fullt i dialog med leverandøren og Justis- og beredskapsdepartementet for å prøve å finne løsninger som vil kunne bedre situasjonen, skriver Politidirektoratet.