(Ringerikes Blad)

Fagdommerne diskutere nå om de skal godta juryens kjennelse. De kan sette den til side, dersom de er overbevist om at de er uriktig.

Straffen til Jensen blir uansett ikke klar i dag. Den kommer senere i den endelige dommen.

Strafferammen for grov korrupsjon er 10 års fengsel. I Oslo tingrett fikk Eirik Jensen 21 års fengsel, siden han der også ble kjent skyldig i medvirkning til narkotikainnførsel.

LES OGSÅ: Juryen skal ha konkludert i Eirik Jensen-saken

SE DIREKTE: Nettavisen sender kjennelsen direkte.