Onsdag 20. november var det møte i Hovedutvalg for oppvekst og kunnskap i Færder kommune. Her presenterte kommunaldirektør Hilde Schjerven et forslag om at bygging av ny ungdomsskole på Tjøme (prosjektert ferdig mai 2021) skal utsettes på grunn av dårlig økonomi i Færder kommune.

I stedet for å bygge ny skole, foreslår kommunaldirektøren to alternativer: dere ungdommer kan sendes med buss til Borgheim eller plasseres i ledige rom og «paviljonger» på Lindhøy barneskole. Vi har hatt «midlertidige» brakker før, Lindhøy barnehage stod i 30 år, det er ikke urimelig å tenke at en slik løsning kan bli langvarig.

Som mamma til tre barn vet jeg at gode skoler er viktige i et lokalmiljø, fordi det også henger sammen med andre tilbud som idrett og skolekorps. Vi ønsker at det skal bo mange her ute, ikke bare om sommeren.
Mulighet til å medvirke og uttale seg er viktige prosesser i et demokratisk samfunn og i skolen er noe vi stadig kan bli bedre til. På den måten forslaget om skoletilbud for Tjømes ungdommer er blitt presentert, har dere elever og vi lærere hatt liten mulighet til å medvirke.

Kjemper for skolen: – Det har ikke forandret seg der siden jeg gikk ut for 20 år siden. Den er bare enda mer slitt

Utbedring og bygging av Tjøme ungdomsskole ble foreslått allerede i 2007. Tilstanden ved bygget er ikke blitt bedre siden da. Jeg synes ungdommene på Tjøme har vært tålmodige og ventet lenge nok, og at nå er det deres tur.
Dere elever har deltatt gjennom elevrådet i prosesser for å finne gode løsninger for ny ungdomsskole. En skole noen av dere aldri vil rekke å gå på, men dere har tatt ansvar og bidratt for dem som kommer etter dere!

21 . november var det møte i samarbeidsutvalget ved Tjøme ungdomsskole, her var to av våre flotte ungdommer representert. Leder av FAU informerte om at saken skal opp i formannskapet førstkommende onsdag 27. november klokka 15.30. Da håper de at mange foreldre, ungdommer og andre som er opptatt av bygging av ny ungdomsskole og et levende lokalmiljø på Tjøme møter opp.

«Jeg bytta skole, det ble redningen for å finne meg selv»

Kommunaldirektøren sa i møte 20. november at når det har flyttet flere ungdommer til Tjøme, kan man bygge ny ungdomsskole. Jeg tror ikke dette er veien å gå. Jeg tror at gode skoler gjør at folk ønsker å flytte hit. Jeg frykter at en utsettelse vil bidra til å bygge ned lokalmiljøet på Tjøme.

Vi har fantastiske ungdommer på Tjøme, dere er vår fremtid. Nå er det deres tur til å få en ny skole som oppfyller dagens krav. Jeg håper våre folkevalgte er enige i det!