"Innmark" i Storebukt?

Av

I et leserbrev i Øyene den 6. august påberoper Karstein Gjersvik seg rett til å hindre fri ferdsel over strandeiendommen sin i Storebukt. I 1991 skreiv jeg et hefte med tittelen «Høyrestyret på Nøtterøy – kritisk søkelys på maktarroganse og lovbrudd». Her tok jeg blant annet opp flere strandsonesaker, og herunder den konflikten om ferdselsretten i Storebukt, som Gjersviks oppførsel nå har aktualisert.