(Tønsbergs Blad)

Folk flest ser med en gang om et nybygg i lokalmiljøet er stygt og dårlig tilpasset omgivelsene. Det krever ingen spesialkompetanse å sanse likheter og forskjeller i bebyggelse og landskap der man bor. Slikt skjer umiddelbart og utgjør et viktig erfaringsgrunnlag for den som vil si eller skrive noe om hva likhetene og forskjellene består i. På det stadium er det kjekt å ha litt kunnskaper og historiske referanser når synspunkter skal formuleres, men man må alltid ha det opprinnelige sanseinntrykket med seg i samtaler eller i skriveprosessen.

I filosofen kalles denne prosessen en fenomenologisk tilnærming til det å skulle vurdere om noe er stygt og pent i arkitekturen. På den ene side handler det om et bygg er pent i seg selv, på den annen om det er godt tilpasset omgivelsene. I den kommunale saksbehandlingen snakker man ikke om stygt og pent, heller ikke finner man slike ord i Plan- og bygningsloven. Det blir for personlig og privat. På det hold bruker man heller formuleringen «visuelle kvaliteter», et uttrykk som ingen skjønner og heller ikke kan definere.

Det hjelper allikevel lite når saksbehandlerne skal vurdere en byggesøknad, og avgjort ikke når de mangler estetisk kompetanse. Etter et oppslag i Tønsbergs Blad 27/8 om byggingen av en ny enebolig i Nedre Bogens vei i søndre Slagen, har jeg gått igjennom rådmannens innstilling. Her er vurderingen av byggets arkitektur og tilpasning helt på trynet. Eieren har tillatelse til å rives en stilren eldre bolig som er vakkert tilpasset den eksisterende bebyggelsen, mens den nye boligens arkitektur er smakløs og skrikende malplassert. Allikevel går den glatt igjennom administrasjonens «faglige» vurdering.

Naboene har selvsagt protestert og klaget, men klagene ble avvist. Selvsagt, klagerne har ingen formell kompetanse, selv om de har en unik erfaringskompetanse basert på fortrolighetskunnskap om stedet og bebyggelsen. Det er faktisk naboene, de som daglig ser og sanser hva som passer inn i deres balanserte livsverden av god byggeskikk og velholdt naturmiljø, som bør lyttes til når byggesaker skal behandles.

Når det gjelder den mer konkrete vurderingen av byggesaken i Nedre Bogens vei, av tiltakets arkitektur og tilpasning, er utfallet som forventet. Her slås det fast at nybygget har gode visuelle kvaliteter, uten at det gis noen begrunnelse. Hvilket er høyst kritikkverdig og svekker kommunens faglige troverdighet i saken. Noen mangler åpenbart estetisk kompetanse og adekvate begreper. Da er det best å holde kjeft.

Boligens tilpasning til den eksisterende bebyggelsen er derimot omfattende utredet. Ja, så omfattende og detaljert at den stedlige egenarten og byggeskikken smuldrer opp og kan brukes til å begrunne hva som helst av heslig arkitektur. Det er helt tydelig at kommunen her vrir og vrenger på saksforholdet og jussen for å tekkes tiltakshaver. På Tjøme kalte de det velvillighetskultur.

Man får inntrykk av at den kommunale saksbehandlingen av byggesaker trikser og mikser med lovverk og kommuneplaner. Det er jo en kjent sak at de fleste kommuner mangler estetisk dømmekraft og dermed ikke har såpass skjønn at de kan vurdere hva som er god arkitektur og skånsom tilpasning. Nå har jeg sett denne kommunale uforstanden i byggesaker gjennom mange år på Tjøme, i den senere tid også i Færder kommune og Tønsberg kommune. Det som slår meg når det gjelder vurderingen av byggesaker i de tre kommunene, er at de to sistnevnte når som helst kan havne i Tjøme-klisteret.