(Vestviken 24)

– Vi er klar over at dette er et sårbart og historisk område. Vi har vært med helt siden DIVE-analysen startet i 2012 og har jobbet konkret med dette prosjektet i fire og et halvt år. Vi har holdt tre orienteringer i utvalget og fått tilbakemeldinger fra kommunen, Vegvesenet, Riksantikvaren og fylkeskommunen. Vi har opplevd at vi har tatt alle innspill. Derfor var vi veldig overrasket da vi fikk se den negative innstillingen til kommunedirektøren, sier Pål Egeland, daglig leder i Folksom.

LES OGSÅ (+): Slik kan nye Foynkvartalet bli: – En bevisst strategi å skape kontraster mellom nytt og gammelt

Innstilte på å avvise

Saken om utbyggingen i Foynkvartalet var oppe til førstegangsbehandling i Utvalg for plan og bygg fredag. Utbyggingsområdet ligger mellom Nedre Langgate, Tjømegaten, Storgaten og Prestegaten i sentrum.

Kommunedirektøren innstilte på å avvise planen og ikke legge den ut til offentlig ettersyn. Grunnen var først og fremst høyden:

«Bebyggelsen er gjennomgående høyere enn byplanens bestemmelser og er i strid med funnene i DIVE-analysen. Dette kan føre til en uønsket utvikling for byen, med endret byprofil og svekkede siktlinjer til byens landemerker, i dette tilfellet spesielt Haugar», skriver kommunedirektøren.


I tillegg ønsker man ikke utkragning ut mot offentlig gate og det blir pekt på at parkeringsdekningen er svært høy.

LES OGSÅ (+): Foynkvartalet ett skritt nærmere oppstart – dropper en etasje

For mange avvik

På møtet tok først Frps Trond Ekstrøm ordet og sa at han ønsket å legge planen ut på høring.

– Vi er positive til modernisering av byen. Når det er snakk om middelalderbyen og alt det der ... Det er ikke mye middelalderpreg her. Jeg er heller ikke skremt av siktlinjene slik de er illustrert. Jeg synes dette er akseptabelt, sa han.


Mange av utvalgsmedlemmene understreket at de ønsket utvikling i dette området.

– Det er med tungt hjerte jeg sender saken tilbake. Her er det for mange avvik fra byplanen, særlig bygget i midten. Dessuten savner jeg flere detaljer, hva er bolig, hva er næring, sa Kjell Anders Lier (MDG).

Han pekte også på problemet med at byplanen ikke tar høyde for å se hele kvartalet i sammenheng når det gjaldt høydeangivelser.

Vil bevare stallen

– Jeg gleder meg veldig til å behandle planen når den kommer tilbake. Men vi må være voktere av byplanen og det er klokt å ikke behandle den i dag, sa Suzy Haugan (V).

Også Nicola Liv Berg (H) og Jill Eirin Undem (Sp) mente det var mye bra i planen, men at høydene var et problem. Både Haugan og Undem nevnte at man burde ta vare på den gamle stallen som står på området i dag.

Utvalgsleder Per Martin Aamodt valgte å vise til en spesiell illustrasjon da han skulle beskrive hvorfor han var enig med kommunedirektøren. Illustrasjonen viser sikten fra Conradis gate.

– Jeg reagerer på inntrykket, det blir for stort og voldsomt. Ellers synes jeg det er mye positivt, blant annet at man tar vare på antikvariatet og de gamle bygningene i Storgaten, sa han.

Avstemningen endte med at planen ble avvist, mot Frps ene stemme. Dermed legges den ikke ut på høring.

Ble ikke klokere

Egeland er ikke bare overrasket, men han innrømmer at han sliter med å forstå hva kommunen egentlig mener.

– Jeg ble heller ikke klokere av diskusjonen i møtet. Vi har oppriktig ønsket å lage et bra bykvartal med en miks av bolig, kontor og forretninger på gateplan og har formet et prosjekt som er veldig i tråd med byplanen i variasjon og innhold. Vi var derfor trygge på at det ville gå igjennom førstegangsbehandlingen, sier Egeland.


– Hva tenker dere om å gå ned en etasje enkelte steder?

– Først må vi skjønne hva de mener. Byplanen sier 3-5 etasjer, det er også det vi har skissert. Bygget inne i kvartalet kommunen mener er for høyt, er faktisk kun 5 ½ etasje hvor det blir skapt et livlig bakgårdstorg mellom gammel og ny bebyggelse, sier Egeland.

Må få forståelse

Når det gjelder kritikken mot parkeringsplasser, mener Egeland det må sees i sammenheng med mangelen på slike plasser, særlig etter at planene om et parkeringshus under Haugar ble skrinlagt.

Nå vil Folksom sette seg ned med kommunen og få en konkret forståelse av hva de mener.

– Så får vi ta en vurdering ut ifra det, sier han.