I morgen kan du få med deg dette på Tjøme

Fredag gjennomføres det et slåttekurs like ved Moutmarka. På formiddagen får alle som er interessert være med på å lære om og prøve seg på slått med ljå.