I år kan ikke Pål og de andre rydde strender på øyene slik de pleier - slik kan du rydde nå

Grupper som rydder strender på øyene er noe vi er vant med å se hver vår. Færder Høyre er en av dem som pleier å gjøre dette. I år er det annerledes. Her kan du se hvordan du kan gå fram om du ønsker å gjøre en søppel-innsats også denne våren.