Slike hytter skulle megleren gjerne hatt flere av

Hytter til et par millioner kroner er det ikke mange av på øyene. Denne ble solgt fort.