Er dette en sjøbod eller et anneks?

Om dette er en sjøbod eller et anneks er problemstillingen i en sak som det har blitt vekslet mange brev om over lang tid. Hva bygningen i strandkanten regnes som, er avgjørende for om det er greit med varig opphold/overnatting eller ei.