Ønsker hytter istedenfor hus her

På et vel seks mål stort areal på Ferjeodden, like ved Vrengen, håper grunneiere på en åpning for å bygge nye hytter.