Hytteeier får lov til å hugge trær i landskapsvernområde på Hvasser

Først fikk hytteeieren avslag på hugging av trær, men noen måneder senere ble svaret positivt.