Hyttemegler: - Håøya er flott og hyttene salgbare - men, det er et men ...

Av

Forsvaret har nå bestemt seg for at de vil selge den omfattende bygningsmassen på Håøya som fritidsboliger. For et par år siden spurte vi hyttemegler Tore Solberg om hvordan markedet ville svare hvis det skjedde.