Foreldrene overførte hytta til barna. Det la grunnlaget for den store familiekonflikten.

Den store eiendommen i fjæra skulle sikre barnas økonomi. I stedet ble den arnestedet for et uforsonlig søskenforhold.