- Hvorfor har jeg fått denne, og hvor står skiltet?

Mannen som parkerte bilen sin i Parkveien på Teie en juniformiddag i år skjønte ikke stort da han kom tilbake til bilen.