Hvor tror du det er mest trafikk, over denne brua eller på E18?

Av

Kanalbrua bærer flere biler i døgnet enn den mest trafikkerte strekningen av E18 gjennom Vestfold.