Ønsker ingen ny fritidsbolig på Hvasser: - Uff, uff, det blir ødeleggende

Naboene er ikke begeistret for hytteplanene i Tjønnebergveien på Hvasser. Nylig ble det søkt dispensasjon for bruk av veien det er knyttet spørsmål til, og da har de kommet med sine merknader.