Politikerne i teknisk hovedutvalg befarte fritidseiendommen i Langestrandveien 71 på Hvasser, der det ble pålagt stans i byggesaken for halvannet år siden.