- Narrespill på befaringen: Rådmannen vil ikke omgjøre byggetillatelsen på Hvasser

- Ingen ny momenter, mener rådmannen, når klagen fra naboene til Tjønnebergveien 36 nå skal opp politisk.