Nå håper Jon, Lise og Beate på bygge-ja for fire hytter på Hvasser

I Nordhavna/Vestgården-området på Hvasser har hytteplaner i lang tid skapt strid. – Det paradoksale er at et stort område blir vernet, sier eieren.