Har omprosjektert igjen for å få Breili-hytta bygget

I Jørestrandveien 70 på Hvasser har prosessen for å få rive og bygge ny fritidsbolig pågått over flere år. Nå er det igjen omprosjektert, og håpet er politisk behandling før sommeren.