- Det fremstår som noe uklart om søknaden gjelder oppføring av bolig eller fritidsbolig

Færder kommune har funnet saksbehandlingsfeil i en byggesak på Hvasser, og har varslet omgjøring.