Kommunedirektøren vil si nei til båtbyggerhytta på Hvasser

I Båtbyggerstien på Hvasser har det over flere år vært en prosess for å få bygget en ny fritidsbolig. For et års tid siden sa politikerne ja, med en løsning for mer areal for allmennheten. Så fant Fylkesmannen senere ut at det ikke var en mulig løsning. Kommunedirektøren innstiller nå på nei til ny hytte, når saken skal opp for politikerne førstkommende onsdag.