Eierne har ventet i to år på å ferdigstille uferdig Hvasser-hytte - Fylkesmannen fraråder deler av planene

I Langestrandveien 71 på Hvasser har det i over to år pågått en byggesak rundt en ny fritidsbolig. De nye politikerne i teknisk hovedutvalg ønsket de at Fylkesmannen skulle se på saken før de tok en avgjørelse om den halvferdige hyttas framtid, og det har etaten nå gjort.