Denne gangen har ikke Fylkesmannen noen å utsette på hytteplanene på Hvasser

I Jørestrandveien 70 på Hvasser har det over flere år pågått en byggesak for å få revet og bygget ny fritidsbolig. De siste planene har ikke Fylkesmannen merknader til.