Søker om å få slippe boplikten på Hvasser-huset

Oppegårdsveien 29 på Hvasser ble kjøpt av dagens eiere sommeren 2016 for 3,5 millioner kroner. Eiendommen er helårsbolig, men nå søker eierne om å få bruke den som hytte.