Kan du historien bak det lille huset på toppen av Hvasser?

Av

Fjellknausen på Hvasser har av tollere og loser til alle tider vært brukt som utsiktspunkt.