Huset til Siri og familien brant ned - Dette vil de bygge på branntomta

Nå håper de på byggestart i august/september og på innflytning før påske.