Et enstemmig kommunestyre vedtok i gårdagens møte å ansette Kristin Nilsen som ny kommunedirektør i Færder, melder Færder kommune på sine hjemmesider.

- Det var ingen tvil om at Kristin var den beste kandidaten, og hun har gjort et veldig godt inntrykk på ansettelsesutvalget, sa ordfører Jon Sanness Andersen.

- Jeg er takknemlig og glad for å få denne muligheten, og ser frem til å komme til Færder, sa Kristin Nilsen selv i et innlegg fra talerstolen.

Hun beskriver seg selv som en lagbygger.

- Det er nødvendig å bygge relasjoner og skape nettverk, involvere og dele. Jeg tror ikke kommunen kan løse fremtidens utfordringer alene. Det blir avgjørende å samhandle og inngå partnerskap med innbyggere og lokalsamfunn, frivillige lag og foreninger, næringsliv og akademia. Jeg har høye ambisjoner, og har stor glede av å skape resultater sammen med andre. Ingen leder lykkes alene, sa Nilsen.

Kristin Nilsen avsluttet sitt innlegg med å utrykke at hun ser frem til å bli bedre kjent med medlemmene i kommunestyret samt medarbeidere i kommunen, tillitsvalgte og vernetjenesten og ikke minst med innbyggere, hyttebeboere, samarbeidspartnere og andre samfunnsaktører i Færder kommune.

Kristin Nilsen tiltrer som kommunedirektør den 1. juni.