Høyre reagerer på avlyste møter: – Et demokratisk problem

Høyre-medlemmer stiller spørsmål ved beslutningen om å avlyse flere hovedutvalgsmøter i Færder.