Bygde ulovlige boenheter i uthus, kjeller og loft – nå kommer snart dagsbøtene

I et hus i Øvre Keisemark 19 har kommunen avdekket ulovlige boenheter i uthus, kjeller og loft. Nå er huseier idømt tvangsmulkt og dagsbøter.