(Jarlsberg Avis)

HOLMESTRAND/SANDE: I forrige uke måtte tre rådyr bøte med livet på den lille strekningen mellom nedkjøringen til småbåthavna på Snekkestad og Helland. 

Etter nyttår

Kristoffer Græsli er koordinator for fallvilt for nordfylke-kommunene. Han har informasjon om statistikk for trafikkdrepte rådyr i nordfylke- kommunene det siste året.

Forrige torsdag smalt det igjen ved Snekkestad.

– Det har vært ganske mange ihjelkjørte rådyr i vinter. Siden 1. april i fjor fram til samme dato i år har vi fått melding om cirka 70 trafikkdrepte rådyr. I tillegg er det funnet 13 døde rådyr- dyr som har omkommet av ulike og uvisse årsaker.  Tallene gjelder nordfylkekommunene Holmestrand, Svelvik og Sande, opplyser Græsli.

Han opplyser at de fleste rådyrene er kjørt ihjel i Hof og Holmestrand.

– Etter nyttår har det vært særlig mange, forteller Græsli.

For at viltnemnda skal finne fram til skadde rådyr som rømmer til skogs, har Græsli noen gode råd til uheldige bilister.

 – Det beste er at man blir på stedet, fram til representanter for viltnemnda ankommer. Men hvis det ikke er mulig: Merk stedet der påkjørselen har funnet sted godt. Legg ut en refleksvest eller noe annet godt synlig i veikanten på stedet, etter at du har varslet politiet og viltnemnda, før du kjører videre. Dermed har de som skal finne det skadede dyret noe å gå etter, påpeker Græsli.

Hundeangrep på rådyr har vært et problem flere steder i Norge i vinter.

Smerter

Mange har friskt i minne en påkjørt elg i Hof i november i fjor. Den ble liggende i smerter i dagevis, før den døde. Græsli håper det tilfellet kan virke som en vekker for alle som opplever å kjøre på og skade et dyr som så stikker av.

– Det er flere eksempler på at letemannskaper sliter med å finne fram til riktig dyr, etter å ha fått oppgitt et omtrentlig sted for en dyrekollisjon, påpeker Græsli.

– Man blir ikke straffeforfulgt for å ha kjørt på et rådyr eller et annet dyr. Men det er ulovlig å ikke si fra, minner Græsli om.

– Mannen som kjørte på rådyret ved Snekkestad torsdag forteller om lang ventetid. Han vurderte å prøve å ta livet av det skadde dyret selv. Har du råd å gi til bilførere i slike situasjoner? 

– Hvis man er jeger kan man vurdere å ta livet av dyret selv. For folk uten erfaring med å ta livet av ville dyr er det nok som regel best å vente til personer som har erfaring med slike situasjoner kommer til stedet, sier Græsli.

Han har merket seg de svært mange rådyrpåkjørslene i området ved og omkring Snekkestad, der dyra trolig har en fast ferdselvsei. I dette området er det også kjent en rekke rådyrpåkjørsler tidligere år.

– Folk bør kjøre meget årvåkent der, konkluderer Græsli.

Han kan melde om noen elgpåkjørsler siden april i fjor, men et forsvinnende lite antall sammenlignet med rådyra.

(Saken fortsetter under faktarammen)

Dette bør du gjøre ved viltpåkjørsel

  • Varsle politiet
  • Vent på stedet til viltnemnda eller politiet ankommer.
  • Hvis du ikke kan vente, legg ut en refleksvest eller annen tydelig merking i veikanten der påkjørselen fant sted.
  • Ikke prøv å ta livet av et eventuelt halvdødt rådyr selv, hvis du ikke har erfaring med å ta livet av større dyr.

 

Ventet på viltnemnda

Det var Sandefjord-mannen Jørgen Roar Jenssen som var uheldig og kjørte på et rådyr ved Snekkestad torsdag morgen. 

– Det var i grunnen ikke et hardt treff, slik jeg opplevde det. Jeg holdt moderat fart, cirka 70 kilometer i timen. Bilen fikk ingen skader. Men rådyret ble likevel liggende, forteller Jenssen.

Han parkerte ved det skadde dyret og ringte politiet, som tok kontakt med viltnemnda i Re kommune. Deretter ventet Jenssen på stedet, slik man bør i slike tilfeller. 

– Rådyret ble trolig slått bevisstløs ved smellen. Etterhvert våknet det til live og lå og kastet på seg i veikanten. Det tok vel cirka en time før en representant for viltnemnda kom og avlivet dyret. Det føltes som veldig lang ventetid, opplyser Jenssen,   som har pendlet til Holmestrand i mange år.

– Jeg vurderte å forsøke å ta livet av dyret med en stein eller et redskap i bilen, men jeg tenkte at det kunne gjøre situasjonen enda verre for dyret. En kranbil-fører stanset også og tilbød seg å slå ihjel rådyret med slegge. Men omtrent samtidig ankom representanten for viltnemnda. Dermed var det best at de tok seg av saken, forteller Jørgen Roar Jenssen.