«Hjemseng brygge» og feilen som må rettes opp

Våtmarksområde ved Hjemseng Brygge

Våtmarksområde ved Hjemseng Brygge Foto:

Av

Det er ikke bra nok for å vurdere konsekvenser av mudring først etter at planen er endelig vedtatt.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. (Tønsbergs Blad) Forurensningen etter det tidligere raffineriet for spillolje var ikke en del av beslutningsgrunnlaget da daværende kommunalminister Sanner (H) godkjente området ved Bruabekken («Hjemseng brygge») som boligareal i kommuneplanen for Nøtterøy. Dette kan ha påvirket beslutningen, og dessverre har Felleslistas gjentatte forsøk på likevel å få oljeforurensningen med i vurderingen, blitt avvist. Format Eiendom, som først benektet at det har vært noe oljeraffineri på stedet, bruker nå ironisk nok den sterkt forurensede grunnen på land som et argument FOR utbygging.

Isteden har vi fått en diskusjon om sjøbunnområdene. Den 12. mars 2013 mottok Nøtterøy kommune et brev fra Fiskeridirektoratet, der det blei minnet om de svært verdifulle marine ressursene som kommunen har forvaltningsansvaret for. Fiskeridirektoratet skriver i dette brevet at det i det endelige planprogrammet «bør tas inn mål om at de marine arealene skal ivaretas på samme måte som landarealene når det gjelder naturmangfoldet», og at Fiskeridirektoratet region Sør vil delta aktivt i det videre planarbeidet. Dette er det dessverre ikke blitt noe av.

I Tønsbergs Blad for den 23. i år mars i år innrømmer ordfører Jon Sanness Andersen at planen for «Hjemseng Brygge» skulle ha vært på høring hos Fiskeridirektoratet, og at det var en feil at så ikke skjedde. Han synes likevel ikke dette ikke er så farlig, siden det i et nytt brev fra Direktoratet virker som om deres interesser er ivaretatt av andre. I det samme brevet skriver Fiskeridirektoratet imidlertid også at mudring «ikke er aktuelt nå, og bør heller ikke bli det i fremtiden!». Planene til Format Eiendom tilsier derimot omfattende og hyppig mudring, kanskje hvert 3. til 5. år. Nå er det ganske tvilsomt om det er flertall for planene, men etter min mening ville det være helt uakseptabelt om de skulle bli vedtatt uten at Fiskeridirektoratet er blitt involvert i prosessen. Det er ikke bra nok for å vurdere konsekvenser av mudring først etter at planen er endelig vedtatt.

Jørn Magdahl fra Felleslista Rødt/SV mener planen om "Hjemseng Brygge" ikke kan behandles før Fiskeridirektoratet har uttalt seg om konsekvensene av mudring.

Jørn Magdahl fra Felleslista Rødt/SV mener planen om "Hjemseng Brygge" ikke kan behandles før Fiskeridirektoratet har uttalt seg om konsekvensene av mudring. Foto:

I Oslofjorden har vi negative erfaringer med forsøk på å fjerne («røre rundt i») sterkt forurensede masser i sjøbunnen. Vi vet ikke hvor mye som eventuelt ligger igjen etter oljeraffineriet (eller etter marinadriften). Utvidelse av vannspeilet vest for Bruabekken gjennom graving på land, og seinere mudring her, kan også påvirke og forstyrre smolten (småørreten) og andre fiskearter, som lever ved munningen av bekken.

Bløtbunnen i planområdet er av stor betydning for det biologiske mangfoldet, noe som Fiskeridirektoratet altså skulle uttale seg om. Bløtbunn skal også ses i sammenheng med ålegrasenger. Ålegras er svært viktig for torsken, sjøørreten, og mange fuglearter. Ålegraset binder løsmasser, holder oppe oksygenet i vannet, og motvirker råtten sjøbunn. Det ser nå visstnok ikke ut til at det er ålegras i selve planområdet, men rett i nærheten. Skal en få tilbake «sjøens regnskog» (som også skal binder CO2) tilbake her, er det neppe gunstig med stadig mudring.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.