Hjelp, vi er hjemme! Dette kan du gjøre.

Plutselig er alt avlyst, det meste stengt, og ikke minst er du både arbeidstaker, forelder og lærer samtidig, hjemme på heltid. Vi spurte og fikk tips av leserne våre til hvordan takle den nye hverdagen.